Nefsin Kötülükleriyle Mücadele Etmek

 

Genç kardeşim, önce kendi nefsinle ilgilen, ona öğüt ver, sonra başkasına… Kendi nefsin pürüzleriyle meşgul olmaya bak, onu bırakıp da başkasına geçme! Dikkat et ki ömründen ıslah edilmeye muhtaç birkaç günün kalmıştır evet sadece birkaç gün… Kendini bilemiyor, iç âlemini anlayamıyor isen başkasının kurtaramayacağını bilmelisin… Bu halinle kendini bırakıp başkasına nasıl rehberlik yapabilirsin?

Çünkü insanlara ancak kalp gözü (basiret) açık olanlar (hakki hak olarak bilip ona uyan bahtiyarlar) rehberlik edip yol gösterebilir ve onları günah ve gaflet denizinden ancak iyi yüzmesini becerenler kurtarabilir. Diğer bir tabirle, insanları Allah’ a ancak Allah’ ı bilen kimseler çevirebilir. Allah’ ı bilmeyen bedbahtlar bu ulvi işe nasıl delalet edebilir? Aklını iyice kullan! Allah’ ın kendi mülkünde yaptığı tasarrufta sana söz hakkı yoktur.

Zira senin her şeyin O’ nundur ve her şey O’ nun mükemmel tasarrufunu tam bir idrak içinde sevip yalnız ve yalnız O’ nun için amel edeceksin, başkası için değil… Bu da ancak kalp ile olur; dilin laklakasıyla değil… Unutma ki, tevhit, evin kapısında, şirk de evin içinde bulunursa, bu nifak (Müslüman görünüp de kâfir olma) nın ta kendisidir. Bunu gerçek manasıyla kavrayamadınsa, yazıklar olsun sana!

Dilin takva sakırır, kalbin fisk-u fücür çevirir. Dilin şükreder, kalbin ondan yüz dondurur. Buna işaretle Cenab-ı Allah (c.c) kudsi bir hadiste buyuruyor ki : «Ey Ademoğlu! Benim hayru bereketim sana iner. Senin ise şer ve kötülüğün bana yükselir.» Yazıklar ve yine yazıklar olsun sana! Allah’ a kul olduğunu iddia edersin. Halbuki başkasına boyun eğersin.

Hakikaten sen O’ nun kulu olmuş olsaydın, sadece O’ nun için düşmanlık yapar ve O’nun için dostluk kurardın… Nerede, dostluk ve düşmanlığın nefsinle, dünyalığınla ve nihayet menfaatinle ilgilidir.

Artık sen hakk ile olan bu tarz şirki, ikiliği bırak, aziz ve celil olan Hakkı bir bil çünkü eşyayı yaradan O’ dur. Bunun aksini düşünecek olursan akıllı sayılmazsın! AIlah’ ın hazinesinde neler yoktur… Her şey orada mevcuttur. Hicr suresi 21. ayetle buna işaret edilerek buyuruluyor ki:
Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz.

Genç kardeşim, sebep ağını koparıp yırttığın zaman müsebbibe (sebepleri yaratana) ulaşabilirsin. Âdeti yırtıp attığın vakit adet senin işin aşılır hale getirilir. Gönülden hizmet edene, hizmet olunur. İtaat edene itaat olunur. İyilik edene iyilik edilir. Yakınlık peyda etmeğe çalışana yakınlık hâsıl olur…

Tevazu eden yükselir. Edep ve terbiyesini güzelleştiren yakınlık görür. Evet, güzel edep seni Hakk’a yaklaştırır, kötü edep ise O’ ndan uzaklaştırır. Güzel edep Allah’ a karşı ibadet ve itaattir.
Kötü edep ise O’ na karşı bir çeşit isyandır, küstahlıktır.

Ey Hak yolcusu! Hesaba arz olunmayı nefsine bırakmak suretiyle geciktirme, ahiret gelmeden önce şu dünyada nefis muhasebesi yapmakta acele et…

Abdülkadir-i Geylani (K.S)

Yunus Emre

﷽ Kul | Bosna Sevdalısı | Silahsız Muhafız | #Diriliş

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın