Hadis ve Cuma

cuma-mesaji-hadis

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cuma gecesi ve Cuma günü bana çokça salatü selam getiriniz. Zira Cuma geceleri ve Cuma günleri, getirdiğiniz salatü selamları bana iletirler. Bunun sebebi şudur: Toprak, peygamberlerin bedenlerini yiyip çürütmez. Bir Müslüman bana salatü selam getirince, mutlaka bir melek onu alıp bana getirir ve falan oğlu falan sana şöyle şöyle salatü selam etti diye adıyla sanıyla birlikte haber verir” 


| Hadis-i Şerif; Taberâni, el-Mu’cemü’l-evsat (İvezullah), I, 83, nr. 243; Heysemi, Mecma’u’z-zevâid, II, 169

“Bir kimse bana salâtü selâm getirdiği zaman, onun selâmını almam için Allah Teâlâ ruhumu iade eder.”

| Hadis-i Şerif; Ebû Dâvûd

“Kim bana (bir kez) salât okursa Allah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir.” 

| Hadis-i Şerif; Nesâî

“Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır.”

| Hadis-i Şerif; Tirmizî

Ebu Hüreyre (r.a)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Cuma günü, melekler mescidin kapısına oturup cumaya gelenleri yazarlar. İmam, hutbeye çıkınca melekler defterlerini kapatırlar.” Rasûlullah (s.a.v) şöyle devam etti: “Cuma namazına erkenden ilk vakitlerde gelen; bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Sonra gelen, bir sığır kurban etmiş gibi sevap kazanır. Daha sonra gelenler, koyun kurban etmiş sevabı kazanır. Sonra gelenler ise kaz ve ördek tasaddukta bulunmuş gibi sevap kazanır. Daha sonra gelenler ise bir tavuk tasadduk etmiş gibi sevap kazanırlar. Daha sonra gelenler ise; bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap kazanırlar.” 

| Hadis-i Şerif; Buhârî, Cuma: 30; Müslim, Cuma: 7

Yunus Emre

﷽ Kul | Bosna Sevdalısı | Silahsız Muhafız | #Diriliş

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın